untitled

posted on 26 Jan 2009 22:05 by psu39660
2.สมัยของความขัดแย้งระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายนิสิต นักศึกษาและประชาชน (พ.ศ.2512-2516)ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เนื่องจากการเกิดกลุ่มพลังทางการเมืองนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา พลสฤษดิ์เคยกระทำได้ เป็นเหตุให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนประท้วงรัฐบาล เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลง จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี1.สมัยการปกครองเผด็จการทหาร (พ.ศ.2506-2516)ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารภายใต้การปกครองของจอมพล ถนอม กิตติขจร ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่นนัก และได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก รัฐสภาขึ้น รัฐบาลได้ตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสหประชาไทย โดยมีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค หลังการเลือกตั้งจอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ดำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมา

Comment

Comment:

Tweet