เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนเพื่อต่อต้านรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย

       เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก่อนนี้เป็นเพียงระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหาร

       เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทำลายกลุ่มผลประโยชน์สำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ง ทำให้กลุ่มผลประโยชน์ที่เคยอยู่ภายใต้กลุ่มจอมพล ถนอม-ประภาสต้องหากลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ

       กลุ่มข้าราชการทหารและตำรวจต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงในหมู่ประชาชน ขณะที่นักศึกษาและประชาชนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้มากขึ้น

edit @ 26 Jan 2009 21:29:14 by WhiTe`ChocoLaTe~*

edit @ 26 Jan 2009 22:00:32 by WhiTe`ChocoLaTe~*

Comment

Comment:

Tweet