ผู้ที่มีส่วนสำคัญในขบวนนิสิต นักศึกษา คือศูนย์กลางนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างพ.ศ.2514-2515 มีความคิดที่จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญ ช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงไปรณรงค์ ต่อต้านการครอบงำทางเศรษฐกิจไทยของชาวญี่ปุ่น ไทยกำลังประสบกับภาวะการขาดดุลทางการค้ากับประเทศญี่ปุ่นในอัตราที่สูงมาก แต่ผลที่ได้รับคือ การเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์กลางนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยในหมู่ประชาชน และการปลูกฝังความรู้สึก ชาตินิยมในหมู่นิสิตนักศึกษา

       บทบาทสำคัญทางการเมืองของพลังนิสิต นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการประท้วงของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 299 ซึ่งให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารอยู่เหนือฝ่ายตุลาการ คือ ศาล

       บทบาทนิสิต นักศึกษา ที่สำคัญ ในกรณีที่ทุ่งใหญ่นเรศวร เกิดจากนายทหารและตำรวจ นำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไปล่าสัตว์ป่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมาย นอกจากนี้ยังคัดค้านการต่ออายุราชการของจอมพลถนอม กิตติขจร

       และพลเอกประภาส จารุเสถียร และหลังจากนั้นไม่นานก็คัดค้านการเลื่อนยศของพลเอกประภาสซึ่งเป็นทั้ง ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพร้อมๆกันขึ้นเป็นจอมพล

       ต่อมาได้เกิดกรณีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคัดค้านคำสั่งอธิการบดีที่ลงโทษนักศึกษาที่กล่าวโจมตีรัฐบาลกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรให้ออกจากการเป็นนักศึกษา และประท้วงกรณีรับนักเรียนนายเรืออากาศ เข้ามาศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก การแระท้วงของนักศึกษา สามหมื่นคน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2516 นับเป็นการประท้วงสำคัญที่สุดของนักศึกษา โดยให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงลาออก และรับนักศึกษากลับเข้ามาเรียนตามปกติ และให้นักเรียนนายเรืออากาศออกไปจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ต่อมามีการเพิ่มข้อเรียกร้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ภายใน 6 เดือน ในระยะหลังนักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น ทำให้รัฐบาลแสดงท่าทีเหมือนยินยอมตามคำเรียกร้อง แต่กลับคำในภายหลัง ทำให้เกิดความไม่เชื่อใจ


 

        ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดกรณีจับกุมนิสิต นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักเรียกร้องรัฐธรรมนูญ จำนวน 13 คน ทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชน

       ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมและคืนรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชน จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม การเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจึงเกิดขึ้น ประชาชนหลายแสนคนเดินออกจากธรรมศาสตร์เคลื่อนขบวนมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและพระบรมรูปทรงม้า มีการเพิ่มข้อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศลาออกจากตำแหน่ง

       เช้าวันที่ 14 ตุลาคม ได้เกิดจลาจลขึ้น เกิดการนองเลือดมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตไปจำนวนมาก เรียกว่า วันมหาวิปโยค  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขสถานการณ์ ในตอนค่ำวันนั้น โปรดเกล้า ให้จอมพลถนอม กิตติขจร ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี และทรงมีพระราชดำรัสขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้ง เพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว และได้ทรงแต่งตั้งนาย สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองคมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทน

       เหตุการณ์วันมหาวิปโยค ได้สิ้นสุดลงเมื่อจอมพล ถนอม กิตติขจร  จอมพล ประภาส จารุเสถียร และพันเอก ณรงค์  กิตติขจร  ได้เดินทางออกนอกประเทศ

 

edit @ 26 Jan 2009 21:27:20 by WhiTe`ChocoLaTe~*

edit @ 26 Jan 2009 21:30:07 by WhiTe`ChocoLaTe~*

Comment

Comment:

Tweet

อดีต สอนปัจจุบันbig smile

ขออย่าให้อดีตซ้ำรอยเดิมอีกเลย >.<

#1 By SomZ@ ETC. on 2009-01-26 22:01